poniedziałek, 18 maja 2015Powiatowy Dzień Strażaka, Cichowo - powiat kościański, maj 2015